Portfolio

Skapa en alkoholfri öl för att uppmuntra till mindre alkoholkonsumtion bland ungdomar 18–25 år.


Upplysa om Majblommans arbete och samla in mer pengar till organisationen.


Du behöver inte veta för att börja leta.


MoMA vill ta ställning emot användandet av AI inom konstvärlden.